Kopia zapasowa ustawień konfiguracyjnych oprogramowania do backupu

Oprogramowanie NAKIVO Backup & Replication może chronić maszyny wirtualne przed awariami spowodowanymi przez problemy z oprogramowaniem lub awarie sprzętu. Po awarii instalacja oprogramowania backupu jest szybka i prosta, natomiast problem pojawia się w przypadku ręcznej konfiguracji wszystkich ustawień. Na ratunek NAKIVO wprowadziło w najnowszej wersji oprogramowania funkcję self-backup, dzięki której można zapisać wszystkie ustawienia konfiguracyjne. Tylko wtedy system ochrony danych może zostać przywrócony w najkrótszym czasie i wznowiony w celu ochrony VM.

Oprogramowanie NAKIVO Backup & Replication można uruchomić na maszynie fizycznej lub wirtualnej. Awarię obu typów maszyn może wywołać wiele rzeczy (awarie sprzętu, awarie systemu, atak wirusa, klęski żywiołowe itp.). Jeśli tak się stanie z maszyną, na której działa NAKIVO Backup & Replication, nowa instalacja produktu może zostać zakończona w ciągu kilku minut – jednak rekonfiguracja wszystkich ustawień od nowa zajmie znacznie więcej czasu. Ważne znaczenie ma to w dużych środowiskach z dużą liczbą maszyn wirtualnych. Nowa funkcja tworzenia kopii zapasowych NAKIVO Backup & Replication pozwala przywrócić konfigurację produktu w ciągu kilku minut.

Self-backup może być używany w następujących sytuacjach:

 • Cofanie się do momentu przed wykonaniem niepożądanych zmian. Jeśli ktoś przypadkowo zastosował niepożądane zmiany, możesz z łatwością “przywrócić” poprawną konfigurację z kopii zapasowej.
 • Konfigurowanie nowej instancji po awarii. Jeśli maszyna, na której działa produkt, ulegnie awarii, możesz zainstalować nową instancję NAKIVO Backup & Replication na innej działającej maszynie i przywrócić całą konfigurację z Self-backup.

Następujące dane systemowe są archiwizowane, gdy włączona jest funkcja Self-backup:

 • Zapasy (w tym wszystkie wirtualne środowiska VMware / Hyper-V / AWS, zarządzane poświadczenia, mapowania sieciowe i reguły Re-IP)
 • Repozytoria kopii zapasowych
 • Utworzone zadania tworzenia kopii zapasowych, tworzenia kopii zapasowych backupu i replikacji (w tym dane o uruchomionych wcześniejszych zadaniach oraz przyszłych zaplanowanych zadaniach)
 • Informacje o transporterach

Self-backup jest domyślnie włączony i wykonywany raz dziennie. Możesz zmienić ustawienia harmonogramu lub ręcznie wykonać zadanie Self-backup na żądanie. Domyślne ustawienia przechowywania (które możesz edytować) to zapisanie ostatnich 5 punktów odzyskiwania.

Self-backup są przechowywane w repozytoriach kopii zapasowych, które są dodawane do ekwipunku. Możesz użyć wszystkich dostępnych repozytoriów do przechowywania kopii zapasowej lub wybrać konkretne repozytoria. Domyślnie funkcja Self-backup zapisuje kopie zapasowe w pierwszych pięciu dostępnych repozytoriach.

Zauważ, że Self-backup nie wymaga konfiguracji; funkcja działa „po wyjęciu z pudełka” z ustawieniami domyślnymi.

Domyślna konfiguracja Self-backup:

 • Działa raz dziennie, o 02:00
 • Przechowuje ostatnie pięć punktów przywracania
 • Korzysta z pierwszych pięciu dostępnych repozytoriów

Te domyślne ustawienia prawdopodobnie pasują do większości użytkowników.

Jeśli chcesz dostosować ustawienia Self-backup, skorzystaj z poniższego opisu.

Możesz uzyskać dostęp do ustawień funkcji Self-backup w „Konfiguracja> Ogólne” (kliknij, aby rozwinąć „Self-backup” i zobacz podgląd ustawień). Kliknij „Edytuj”, aby skonfigurować funkcje tworzenia kopii zapasowych.

Otworzy się nowe okno z ustawieniami. Możesz zobaczyć następujące opcje:

 • Przeznaczenie. W tej sekcji możesz wybrać repozytoria, które będą używane do przechowywania Self-backup
 • Harmonogram. W tej sekcji możesz wybrać swoją strefę czasową, czas rozpoczęcia zadania Self-backup oraz dni tygodnia, w których wykonywana jest kopia zapasowa. Wprowadź czas, wybierz strefę czasową z menu i zaznacz/odznacz odpowiednie pola wyboru dla dni tygodnia.
 • Zatrzymywanie. Te ustawienia umożliwiają określenie liczby punktów odzyskiwania przechowywanych w repozytoriach kopii zapasowych. Nowe samodzielne kopie zapasowe zastępują starsze punkty odzyskiwania.

Przejdźmy przez dodawanie i usuwanie repozytoriów, które będą używane do przechowywania Self-backup. Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru „Utwórz kopię zapasową konfiguracji systemu do wszystkich repozytoriów”, możesz ręcznie usunąć określone repozytoria. Po prostu wybierz repozytorium, w którym nie chcesz przechowywać kopii zapasowych i kliknij „Usuń”.

Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

W tym przykładzie wszystkie repozytoria zostały usunięte z listy Self-backup. Tak więc nie ma już żadnych przedmiotów dostępnych w sekcji „Miejsce docelowe”.

Ponieważ nie ma repozytoriów dla kopii zapasowej, w „Konfiguracja> Ogólne> Self-backup” widać, że funkcja tworzenia kopii zapasowej jest teraz oznaczona jako nieskonfigurowana.

Możesz łatwo dodać repozytorium kopii zapasowej do Self-backup. Edytuj ustawienia Self-backup – kliknij „Dodaj repozytorium backupu” i wybierz repozytorium, którego chcesz użyć, zaznaczając pole wyboru. Zwróć uwagę, że tylko repozytoria, które zostały już dodane w konfiguracji produktu (Konfiguracja> Repozytoria) są widoczne jako opcje na liście ustawień Self-backup.

Teraz skonfigurowane są ustawienia Self-backup. Jeśli chcesz natychmiast go uruchomić, kliknij przycisk „Uruchom Self-backup” teraz.

Pokażmy teraz, jak odzyskać konfigurację NAKIVO Backup & Replication z Self-backup przechowywanego w repozytorium.

Przejdź do opcji „Konfiguracja> Repozytoria”, wybierz jedno z repozytoriów, które zawiera kopię zapasową, kliknij opcję „Self-backup”, a następnie kliknij „Odzyskaj”.

Następnie wybierz punkt przywracania i kliknij przycisk „Przywróć”.

Zaczekaj, aż przywrócona zostanie konfiguracja systemu.

Po zakończeniu przywracania funkcji Self-backup pojawi się komunikat o powodzeniu.

W trybie Multi-Tenant każdy izolowany najemca może korzystać z Self-backup, aby wykonać kopię zapasową swoich izolowanych ustawień NAKIVO Backup & Replication w celach odzyskiwania. W ten sposób najemcy mogą korzystać z funkcji Self-backup w trybie Multi-Tenant w taki sam sposób, w jaki zwykli użytkownicy mogą korzystać z Self-backup w trybie instalacji z jednym najemcą. Globalny administrator instalacji na wielu najemcach może eksportować lub importować dowolną konfigurację do migracji systemu.

Podsumowanie

Korzystanie z Self-backup oszczędza czas, ponieważ nie trzeba konfigurować ustawień produktu od zera po czystej instalacji po awarii lub migracji. Posiadanie skonfigurowanej instancji NAKIVO Backup & Replication dostępnej przez cały czas chroni maszyny wirtualne, zapewniając, że nie zostaną utracone zadania tworzenia kopii zapasowych lub replikacji. Nie zapomnij wykonać kopii zapasowej oprogramowania do tworzenia backupu  i poprawić niezawodność ochrony środowiska wirtualnego.

Źródło: FEN