Synology udostępnia Surveillance Station 8.2 Beta

Firma Synology® Inc. przedstawia Surveillance Station 8.2 beta, zapraszając testerów z całego świata do udziału w testach. Nowa wersja prezentuje LiveCam, nową aplikację aparatu bezpieczeństwa, która natychmiast zamienia telefon zapasowy w kamerę IP. Modernizacja DS cam zapewnia wyższą wydajność i większą kompatybilność, a także dodanie głośników IP do listy wsparcia sprzętowego. Dzięki odświeżonym funkcją, nowa generacja Application Center zapewnia większą elastyczność zarządzania aplikacjami. Po zakończeniu fazy beta, cenne opinie i sugestie zostaną uwzględnione w ulepszeniu oficjalnej wersji aplikacji Surveillance Station 8.2.

„Ostatnia aktualizacja narzędzia Surveillance Station bada potencjał mobilnego dozoru w domu i w środowisku firmowym dzięki wprowadzeniu LiveCam, zawiera usprawniony interfejs i  bardziej zaawansowane funkcje zarządzania aplikacjami” — powiedział Ivan Chang, Product Manager w firmie Synology Inc. „Po przekształceniu telefonu w kamerę bezpieczeństwa przy użyciu narzędzia LiveCam jest ona dobrze zintegrowana z siecią Surveillance Station, a jej nagrania wideo są łatwo dostępne w narzędziu DS cam. Dzięki aplikacji dostępnej w narzędziu Application Center użytkownicy mogą usprawnić swoje możliwości nadzoru dzięki zastosowaniu różnych aplikacji, najlepiej dostosowanych do ich potrzeb. Wpływ wdrożenia nadzoru usprawnia dodatkowo obsługa głośników IP, co umożliwia użytkownikom także nadawanie otoczenia tych urządzeń dźwiękowych przy użyciu połączonych kamer IP.

Surveillance Station 8.2 Beta posiada następujące nowe funkcje:

 • Zmień telefony w kamery dzięki aplikacji LiveCam: Twoje urządzenie mobilne może być teraz kamerą IP. Po zainstalowaniu aplikacji LiveCam na telefonie komórkowym można dodać urządzenie do pakietu Surveillance Station jako kamerę IP obsługującą nagrywanie na bieżąco. Wykorzystaj w pełni dostępne urządzenie.

 • Narzędzie Application Center, które wie, czego Ci potrzeba: Nowy styl dodatków o nazwie Application Center zawiera nawet 26 aplikacji i narzędzi. Użyj filtra kategorii lub funkcji wyszukiwania słów kluczowych, aby szybko odszukać potrzebną aplikację i dostosować pakiet Surveillance Station.

 • Usprawnione narzędzie DS cam o wyjątkowej wydajności i zgodności: następna generacja narzędzia DS cam nie tylko zapewnia lepsze wrażenia, ale także możliwość obsługi wielu osi czasowych w celu intuicyjnego przeszukiwania materiału wideo. Dodatkowo, dzięki funkcji uwierzytelniania licencji offline system można teraz wdrożyć w krótszym czasie.

 • Obsługa głośników IP: narzędzie Surveillance Station 8.2 może przesyłać dźwięk lub zaaranżować planowane transmisje przy użyciu zintegrowanych głośników IP. W przypadku wdrożenia z wieloma głośnikami dostępna jest także opcja transmisji pojedynczych i grupowych.

 • Nadzór nad dużymi projektami dzięki nagraniom w zwolnionym tempie: narzędzie Time Lapse skraca długie nagrania do kilku minut, a nawet sekund. Aplikacja ta jest szczególnie przydatna w celu przedstawiania dużych projektów, od początku do końca.

 • Zabezpiecz dane przy użyciu funkcji podwójnej autoryzacji: Metoda bezpieczniejszego i  bardziej elastycznego zarządzania uprawnieniami, Dual Authorization ogranicza dostęp do funkcji poufnych, takich jak zarządzanie kamerami i dostęp do nagrań wideo, wyłącznie do sytuacji, w których uzyskano upoważnienie od drugiej strony. Dzięki wprowadzeniu dodatkowej ochrony zapobiega to wyciekowi informacji poufnych.

 • Transmisje strumieniowa na żywo dzięki funkcji Live Broadcast: podziel się swoją ekscytacją z całym świecie, przesyłając materiały strumieniowo do serwisu YouTube, bez konieczności wprowadzania ustawień. Wystarczy wybrać kamerę i wprowadzić dane ścieżki zamieszczone w serwisie YouTube. Twoja transmisja strumieniowa na żywo jest gotowa.

Aby dowiedzieć się więcej o programie Surveillance Station 8.2 Beta, odwiedź stronę www.synology.com/beta/SurveillanceStation_82_beta.

Dostępność

Pakiet Synology Surveillance Station 8.2 Beta jest dostępny do pobrania na systemy DSM. Więcej informacji na temat zgodności z DSM, instalacji pakietu i zastosowanych modeli można znaleźć na stronie www.synology.com/dsm/6.2.

Źródło: Synology

NAKIVO: Screenshot Verification dla Hyper-V do potwierdzenia odzyskania danych

Wykonywanie kopii zapasowych danych maszyn wirtualnych jest ważne, ponieważ nikt nie jest odporny na problem z uszkodzeniem danych. Ale jaką mamy pewność pomyślnego odzyskania z kopii zapasowej? Załóżmy, że posiadasz kopię zapasową maszyny wirtualnej, ale kiedy potrzebujesz ją odzyskać, dostrzegasz, że coś jest nie tak z maszyną wirtualną, która uniemożliwia odzyskanie. Najbardziej nieszczęśliwe zdarzenia mają miejsce, gdy ważne maszyny wirtualne są uszkodzone i nie ma kopii zapasowych.

W związku z tym najlepszym zwyczajem jest upewnienie się, że kopie zapasowe danych są spójne i że maszyny wirtualne są możliwe do rozruchu z kopii zapasowych. Oprogramowanie NAKIVO Backup & Replication v.7.4 może pomóc w uniknięciu tych scenariuszy katastrofy dzięki nowo rozszerzonej funkcji Screenshot Verification, która obsługuje teraz platformy Hyper-V. Ta funkcja umożliwia sprawdzenie czy kopie zapasowe działają.

Funkcja Screenshot Verification pozwala:
 • dowiedzieć się, że kopie zapasowe maszyn wirtualnych są poprawne do odzyskiwania całych maszyn wirtualnych, obiektów aplikacji i plików/folderów
 • upewnić się, że repliki VM są gotowe do przywracania po awarii
 • mieć dowód, że oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych maszyny wirtualnej działa zgodnie z planem
 • zidentyfikować i naprawić problemy, zanim pojawią się prawdziwe szkody
Funkcja Screenshot Verification może służyć do weryfikacji kopii zapasowych VM i replik VM.
 • Weryfikacja kopii zapasowych VM

Screenshot Verification dla kopii zapasowych VM opiera się na funkcji Flash VM Boot. Po utworzeniu kopii zapasowej maszyny wirtualnej dane maszyny wirtualnej przechowywane w repozytorium kopii zapasowych są kompresowane, deduplikowane i ewentualnie szyfrowane (w zależności od ustawień). NAKIVO Backup & Replication odzyskuje maszynę wirtualną za pomocą Flash VM Boot: produkt tworzy nową pustą maszynę wirtualną z wyłączoną obsługą sieci (pomaga to uniknąć konfliktów sieciowych) na określonym hoście Hyper-V i montuje dyski VM do nowej maszyny wirtualnej bezpośrednio z zapasowego repozytorium jako cele iSCSI. Powoduje to izolowaną maszynę wirtualną z dyskiem tranzytowym.

Po włączeniu VM urządzenie czeka na czas określony w ustawieniach, sprawdza, czy maszyna wirtualna jest włączona i wykonuje zrzut ekranu interfejsu użytkownika systemu operacyjnego VM (OS). Zrzut ekranu można wysłać do użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wyświetlić w interfejsie sieciowym NAKIVO Backup & Replication. Po wykonaniu zrzutu wszystkie zmiany wprowadzone w maszynie wirtualnej (przechowywane w pamięci podręcznej zapisu w repozytorium kopii zapasowych) są odrzucane, a nowa maszyna wirtualna utworzona w środowisku tymczasowym zostaje usunięta.

Screenshot Verification dla kopii backupu działa podobnie jak dla kopii zapasowej.

Uwaga: W przeciwieństwie do zadań tworzenia kopii zapasowych, zadań kopiowania kopii zapasowych i zadań replikacji, jeśli wykonasz zadanie rozruchu Flash VM z włączoną funkcją Screenshot Verification, wynikowa maszyna wirtualna nie zostanie automatycznie usunięta po wykonaniu zrzutu ekranu. Dzieje się tak, ponieważ prawdopodobnie chcesz użyć maszyny wirtualnej z uruchomionym Flash.

 • Weryfikacja replik VM

W celu weryfikacji zrzutu ekranu repliki VM Hyper-V, NAKIVO Backup & Replication tworzy punkt kontrolny do przechowywania zmian wprowadzonych w VM. Sieć jest wyłączona dla repliki, a następnie replika jest włączona. Produkt czeka przez określony czas, sprawdza, czy maszyna wirtualna jest włączona i wykonuje zrzut ekranu. Po wykonaniu zrzutu replika maszyny wirtualnej zostaje wyłączona. Punkt kontrolny jest następnie usuwany; zmiany wprowadzone w replice maszyny wirtualnej są odrzucane.

Jak skonfigurować Screenshot Verification?

Usługi integracji Hyper-V muszą być zainstalowane na kopii zapasowej maszyny wirtualnej gościa, z której chcesz zrobić zrzut ekranu.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia za pomocą zrzutów ekranu za pośrednictwem poczty e-mail, musisz najpierw skonfigurować ustawienia poczty e-mail w produkcie. Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu instancji NAKIVO Backup & Replication. W interfejsie internetowym kliknij „Konfiguracja> Ogólne”, wybierz „Ustawienia poczty e-mail” i kliknij „Edytuj”.

Skonfiguruj ustawienia poczty e-mail, takie jak: adres serwera SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), nazwa użytkownika nadawcy (adres e-mail), a także powiązane hasło, port serwera SMTP, typ szyfrowania i adres e-mail odbiorcy.

Poniżej przedstawiono przegląd konfiguracji Screenshot Verification dla tworzenia backupu, replikacji, kopii backupu oraz Flash VM Boot.

Zadanie kopii zapasowej VM

Na stronie głównej kliknij „Utwórz> Zadanie kopii zapasowej Microsoft Hyper-V”.

Wybierz maszynę wirtualną, której kopię zapasową chcesz utworzyć. Kliknij „Następny”.

W sekcji Terminarz wybierz opcje planowania lub zaznacz pole „Nie planuj, uruchom na żądanie”. Kliknij „Następny”.

Ustaw ustawienia przechowywania. Kliknij „Następny”.

W „Opcjach” skonfiguruj opcje zadań. Z menu rozwijanego „Screenshot Verification” wybierz „Włącz”.

Wybierz kontener docelowy – określ serwer Hyper-V, który ma być używany do tymczasowego odzyskiwania przy użyciu Flash VM Boot, aby wykonać zrzut ekranu. Możesz zaznaczyć pole „Wysyłaj raporty uruchamiania zadań do” i wpisz adres e-mail, którego chcesz używać do odbierania raportów. To pole wyboru staje się aktywne po skonfigurowaniu ustawień poczty e-mail na stronie konfiguracji ogólnej NAKIVO Backup & Replication.

Kliknij przycisk „Zakończ” i uruchom, gdy będziesz gotowy do uruchomienia zadania.

Po uruchomieniu zadania możesz kliknąć ukończone zadanie. Jeśli maszyna wirtualna została pomyślnie załadowana z kopii zapasowej, można zobaczyć zrzut ekranu interfejsu systemu operacyjnego.

Zadanie replikacji maszyny wirtualnej

Przejdź do strony głównej, kliknij „Utwórz” i wybierz zadanie „Replikacji Microsoft Hyper-V”.

Wybierz maszynę wirtualną, którą chcesz powielić. Kliknij „Następny”.

Wybierz docelowy host Hyper-V i ścieżkę do przechowywania repliki. Kliknij „Następny”.

Zaznacz to pole, jeśli chcesz włączyć mapowanie sieciowe. Następnie kliknij „Dalej”.

Zaznacz pole, jeśli chcesz włączyć Re-IP, a następnie kliknij „Dalej”.

Ustaw opcje planowania lub wybierz opcję „Uruchom na żądanie”. Kliknij „Następny”.

Wybierz ustawienia przechowywania i kliknij „Dalej”.

Skonfiguruj opcje zadania replikacji. Na liście rozwijanej wybierz opcję „Włączone” w celu weryfikacji zrzutu ekranu i sprawdź opcje weryfikacji. Kliknij przycisk „Zakończ i uruchom”, gdy będzie gotowy.

Jeśli zadanie replikacji zakończy się pomyślnie, a maszyna wirtualna może zostać załadowana, można wyświetlić zrzut ekranu.

Kopia zapasowa backupu

Przejdź do strony głównej, kliknij „Utwórz” i wybierz „Kopia backupu”.

Wybierz kopie zapasowe maszyny wirtualnej Hyper-V, które chcesz skopiować, i kliknij przycisk „Dalej”.

Wybierz repozytorium docelowe do przechowywania kopii zapasowej. Kliknij „Następny”.

Wybierz opcje planowania i kliknij „Dalej”.

Wybierz ustawienia przechowywania i kliknij „Dalej”.

Określ opcje kopii zapasowej, włącz „Screenshot Verification” i kliknij „Dalej”.

Po pomyślnym utworzeniu kopii zapasowej możesz zobaczyć zrzut ekranu maszyny wirtualnej uruchomionej z kopii zapasowej.

Flash VM Boot

Przejdź do strony głównej, kliknij „Odzyskaj” i wybierz „Flash VM Boot”.

Uruchomiony zostanie „Kreator Flash VM Boot”.

Wybierz kopię zapasową lub kopię kopii zapasowej, a także punkt przywracania, aby natychmiast odzyskać dostęp za pomocą Flash VM Boot. Kliknij „Następny”.

Wybierz miejsce docelowe, określ typ połączenia sieciowego i kliknij „Dalej”.

Wybierz ustawienia planowania. W tym przykładzie zadanie ma być uruchamiane na żądanie – zaznacz odpowiednie pole. Kliknij „Następny”.

Skonfiguruj opcje Flash VM Boot. Ustaw opcję „Screenshot Verification” na „Włączone”. Kliknij przycisk „Zakończ i uruchom”, gdy będzie gotowy.

Po pomyślnym ukończeniu zadania Flash VM Boot, możesz kliknąć nazwę odzyskanej maszyny wirtualnej na ekranie zadania i wyświetlić zrzut ekranu.

Teraz już wiesz, jak skonfigurować Screenshot Verification dla kopii zapasowej i replikacji NAKIVO.

Funkcja Screenshot Verification gwarantuję następujące korzyści:

 • Masz spokój, wiedząc, że kopie zapasowe VM lub repliki są zawsze użyteczne i gotowe do odzyskania.
 • Nie ma to wpływu na kopie zapasowe ani repliki VM.
 • Ta funkcja może być używana zarówno do pełnych, jak i przyrostowych kopii zapasowych.
 • Zrzuty ekranu są weryfikowane bez łączenia się z siecią, np. nie ma konfliktów.
 • Weryfikacja nie wymaga przestojów.
 • Nie wymaga to znacznych inwestycji czasu – proces weryfikacji jest łatwo zautomatyzowany i zaplanowany.
 • Raporty są zautomatyzowane, a raporty pocztowe są wysyłane na skrzynkę e-mail.

Screenshot Verification dla Hyper-V, to przydatna nowa funkcja zawarta w NAKIVO Backup & Replication v7.4. Może pomóc w kontrolowaniu wszystkich kopii zapasowych Hyper-V i replikacji, zachowując przy tym pewność, że maszyny wirtualne działają. Dzięki obsłudze Hyper-V funkcja Screenshot Verification staje się bardziej uniwersalna, co pozwala poświęcić minimalny czas na konfigurację i monitorowanie. Korzystanie z NAKIVO Backup & Replication z funkcją Screenshot Verification zwiększa ogólną niezawodność systemu ochrony danych VM.

Pobierz darmową wersję próbną, aby wypróbować weryfikację ekranu w swoim środowisku.

Źródło: FEN

QNAP prezentuje nowy nagradzany model TVS-951X

QNAP oficjalnie prezentuję nowy nagradzany 9-zatokowy NAS o wysokiej pojemności –  TVS-951X 10GbE multimedia NAS. Nowe urządzenie jest wyposażone w procesor Intel® Kaby Lake 7. generacji i jest idealnym prywatnym serwerem chmurowym NAS, oferującym użytkownikowi wysoką pojemność, wydajność i łączność 10GbE. Model TVS-951X NAS został wyróżniony prestiżowymi nagrodami Red Dot Award (2018) oraz Computex d&i Award – za doskonałe wzornictwo.

TVS-951X bazuje na energooszczędnym, dwurdzeniowym procesorze 7. generacji Intel® Celeron® 3865U 1,8 GHz 14nm Kaby Lake i charakteryzuje się hybrydową architekturą zatok – posiada pięć zatok 3,5” i cztery 2,5” SSD. Ma wbudowany port sieciowy 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M). Połączenie dysków HDD oraz SSD pozwala na optymalne wykorzystanie dużej przestrzeni dyskowej oraz wydajności różnych typów napędów – za pomocą funkcji SSD caching oraz Qtier (auto-tiering). W połączeniu z obsługą 10GbE, funkcjami kodowania/dekodowania multimediów oraz wyjściem 4K HDMI czyni to z TVS-951X atrakcyjnego kosztowo i wydajnego NAS-a z bogatym zestawem narzędzi multimedialnych.

“TVS-951X oferuje użytkownikowi potencjał pojemnościowy 9-zatokowego NAS-a pozostając przy tym urządzeniem o gabarytach typowego modelu 5-zatokowego. Hybrydowa architektura pozwala w pełni wykorzystać potencjał dysków HDD oraz SSD – to czyni z nowego modelu niezawodne, skalowane rozwiązanie storage dla małych i średnich firm” – wyjaśnia Jason Hsu, Product Manager QNAP.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanego układu graficznego Intel® HD Graphics 610 model TVS-951X obsługuje dwukanałowe, sprzętowe dekodowanie i kodowanie w czasie rzeczywistym materiałów 4K H.264/H.265. Użytkownicy mogą się nimi cieszyć oglądając je bezpośrednio na ekranie telewizora (dzięki złączu HDMI, obsługującego materiały 4K@30FPS) lub przesyłać je strumieniowo do innych urządzeń korzystając z wielostrefowej aplikacji multimedialnej QNAP Cinema28, oprogramowania Plex® Media Server lub Roon Server.

Specyfikacja

 • TVS-951X-8G: 8GB DDR4 RAM (2 x 4 GB), z możliwością rozbudowy do 32GB
 • TVS-951X-2G: 2GB DDR4 RAM (1 x 2 GB), z możliwością rozbudowy do 32GB

Model typu Tower, 5 x dysk 3.5” oraz 4 x dysk 2.5 SSD; dwurdzeniowy procesor 7. generacji Intel® Celeron® 3865U 1.8 GHz, dwukanałowa pamięć DDR4 RAM (z możliwością rozbudowy do 32GB); dyski 2.5”/3.5” SATA 6Gbps HDD/SSD z obsługą hot-swap; 1x port 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M) LAN, 1x port Gigabit LAN, 1x wyjście HDMI v1.4b; 3 x port USB 3.0; 1x wyjście 3.5 mm Line-out audio jack; 1x wbudowany głośnik.

Źródło: QNAP

Synology przedstawił Virtual Machine Manager Pro do uruchamiania maszyn wirtualnych

Firma Synology® Inc.  przedstawiła program Virtual Machine Manager Pro, aby spełnić wymogi profesjonalnych użytkowników za pomocą usług dopasowanych do ich potrzeb. Za pomocą aplikacji VMM Pro serwer Synology NAS  może uruchamiać maszyny wirtualne, takie jak Windows, Linux i Virtual DSM. Pozwala również użytkownikom integrowanie i zarządzanie wieloma serwerami Synology NAS za pośrednictwem zwirtualizowanego klastra, elastyczne rozdzielanie zasobów sprzętowych, migrację wirtualnych maszyn między hostami bez przestojów oraz wykonywanie regularnych migawek i replikacji, aby tworzyć kopię zapasową maszyn wirtualnych, co pozwala na zbudowanie wydajnego i bezpiecznego środowiska wirtualizacji.

Firma Synology dokłada wszelkich starań, aby tworzyć wydajne i innowacyjne rozwiązania dla użytkowników. „Najnowsza wersja programu Virtual Machine Manager zbiera świetne recenzje, co sprawia, że pobrano i zainstalowano ją na 130 000 serwerów Synology NAS w ciągu jednego roku. To wyraźnie pokazuje, w jaki sposób produkt został odebrany na całym świecie i jest to bardzo motywujące dla naszego zespołu programistów. Dzięki niezwykle elastycznemu klastrowi w Virtual Machine Manager Pro jesteśmy w stanie pomóc personelowi IT w zakresie tworzenia profesjonalnego i wydajnego środowiska wirtualizacji na serwerach NAS. Ta aplikacja nie tylko poprawia skuteczność pracy, lecz również chroni ważne maszyny wirtualne”,  powiedział Chen Feng Wang, kierownik ds. produktu w firmie Synology.

Zwirtualizowana struktura w całkowicie nowej aplikacji VMM Pro znacznie podnosi wydajność pracy oraz poziom ochrony. Odpowiednio zaprojektowany klaster umożliwia firmom zarządzanie wieloma serwerami NAS, zarządzanie maszynami wirtualnymi w jednym interfejsie, które znajdują się na różnych serwera NAS, oraz pomaganie personelowi IT w zakresie tworzenia planów ochrony danych przy użyciu migawek i zdalnej replikacji w klastrze. Oprócz pozwolenia użytkownikom na wykonywanie migawek i replikacji maszyny wirtualnej w kilka sekund aplikacja VMM Pro ma również zaawansowane funkcje, takie jak wysoka dostępność. Wysoka dostępność ogranicza problemy związane z usługą i wydłuża czas pracy bez przestojów maszyny wirtualnej za pomocą bezproblemowej konfiguracji. Każdy serwer Synology NAS, obsługujący aplikację VMM Pro, można teraz przetestować przez 30 dni, a firma Synology zachęca użytkowników do skorzystania z zaawansowanych funkcji VMM, które dopasowano do potrzeb biznesowych.

Główne funkcje programu Virtual Machine Manager Pro obejmują następujące elementy:

 • Infrastruktura klastrowa

  • Dzięki aplikacji VMM możesz tworzyć infrastrukturę klastrową, zawierającą maksymalnie siedem serwerów Synology NAS. Aplikacja VMM Pro umożliwia migrację i elastyczną skalowalność w celu równoważenia obciążenia i przydzielania zasobów.

 • Pełna ochrona maszyn wirtualnych:

  • Funkcje migawki i plany ochrony zapewniane przez aplikację VMM umożliwiają klonowanie i przywracanie maszyn wirtualnych w ciągu kilku sekund. Dzięki temu można cofnąć wszelkie błędy ludzkie lub awarie sprzętu.

 • Migracja w czasie rzeczywistym

  • Opóźnienia nie powinny być tolerowane, zwłaszcza w przypadku firmy. Aplikacja VMM umożliwia bezproblemowe migrowanie maszyn wirtualnych z jednego serwera Synology NAS do drugiego. Dane można także przechowywać w trzeciej maszynie. Pożegnaj się z przestojami w pracy, które negatywnie wpływają na działalność Twojej firmy.

 • Wysoka dostępność

  • Rozwiązanie Synology VMM HA zapewnia efektywną kosztowo i łatwą w obsłudze metodę gwarantującą dostępność usług. W przypadku awarii serwera zagrożone maszyny wirtualne są automatycznie uruchamiane ponownie na innych serwerach NAS w klastrze, które świadczą te usługi.

Licencja

Dostępne są licencje aplikacji Virtual Machine Manager Pro (VMM Pro) typu 3-node i 7-node. Możesz utworzyć klaster VMM, który zawiera maksymalnie siedem serwerów Synology NAS. Każda licencja umożliwia korzystanie z funkcji aplikacji VMM Pro w klastrze przez jeden rok.
Licencję są już dostępne w sprzedaży: sklepsynology.pl

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową poświęconą aplikacji Virtual Machine Manager :https://www.synology.com/pl-pl/dsm/feature/virtual_machine_manager

Virtual Machine Manager Pro Llcense :https://www.synology.com/pl-pl/products/VMMPro_License_Pack

Virtual DSM license :https://www.synology.com/pl-pl/products/VDSM_License_Pack

Źródło: Synology