Zabezpieczenie i zarządzanie zdjęciami przy użyciu aplikacji Synology Photos.

, ,

Smartfony zrewolucjonizowały fotografię, oferując przystępną i wygodną opcję uwiecznienia chwil w czasie rzeczywistym. Łatwość robienia zdjęć przy użyciu smartfonów stworzyła jednak nieustające wyzwanie – skuteczne zarządzanie albumami i ich przechowywanie. W związku z tym znalezienie niezawodnego rozwiązania do uporządkowania i obsługi albumów ze zdjęciami ma zasadnicze znaczenie dla użytkowników.

Synology Photos to lokalne rozwiązanie do zarządzania zdjęciami, zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników smartfonów i mające na celu ułatwienie im przechowywania i porządkowania wspomnień przy jednoczesnym zachowaniu pełnej prywatności ich danych osobistych.

Lokalne rozwiązania do zarządzania zdjęciami często borykają się z potencjalnymi problemami z dostępem do albumu, takimi jak przerwy w zasilaniu lub w połączeniach sieciowych. Aplikacja  Synology Photos przezwycięża te przeszkody, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowe korzystanie z aplikacji dzięki płynnemu przeglądaniu zdjęć, zdecentralizowanemu przetwarzaniu i wydajnym kopiom zapasowym:

Bezproblemowe przeglądanie zdjęć z prędkością połączenia lokalnego

W celu przeglądania albumów przy użyciu telefonu komórkowego aplikacja Synology Photos wymaga połączenia sieciowego, co oznacza, że niestabilne środowiska sieciowe mogą mieć wpływ na czas dostępu. Aby ograniczyć wpływ niestabilności sieci, Synology Photos wykorzystuje trzy mechanizmy, dzięki którym przeglądanie zdjęć na urządzeniach mobilnych jest tak płynne, jak przeglądanie lokalne:

Buforowanie poprzednio oglądanych zdjęć

Zdjęcia przeglądane w aplikacji Synology Photos są przechowywane w pamięci podręcznej telefonu komórkowego, dzięki czemu kolejna transmisja sieciowa nie jest potrzebna do ponownego wyświetlenia tych samych zdjęć, co znacznie przyspiesza dostęp do zdjęć. Gdy pamięć podręczna przekroczy limit użycia, w pierwszej kolejności usunięte zostaną najdawniej wyświetlone zdjęcia przechowywane w pamięci podręcznej, aby zachować równowagę między przechowywaniem a szybkością dostępu.

Wstępne wczytywanie nieprzeglądanych zdjęć w celu natychmiastowego wyświetlenia

Podczas przeglądania zdjęć w aplikacji inne zdjęcia są wstępnie wczytywanie, dzięki czemu obrazy mogą być przeglądane bez tracenia czasu na ładowanie podczas przechodzenia do następnego zdjęcia, co pozwala na szybsze uzyskanie dostępu.

Dopasowanie lokalnych zdjęć mobilnych

Podczas tworzenia kopii zapasowych zdjęć aplikacja Synology Photos dopasowuje kopie zapasowe do zdjęć przechowywanych lokalnie w telefonie, dzięki czemu można uzyskać dostęp do pokazów zdjęć bez transmisji sieciowych.

Wykorzystanie zdecentralizowanego przetwarzania w celu zwiększenia wydajności

Aplikacja Synology Photos wykorzystuje zdecentralizowane przetwarzanie mobilne do wykonywania zadań o wyższych wymaganiach dotyczących przetwarzania. Przetworzone wyniki są wysyłane z powrotem do serwera NAS, ulepszając generowanie miniatur, konwersję wideo i wydajność rozpoznawania obiektów w następujące sposoby:

Przyspieszenie generowania miniatur i transkodowania wideo

Proces generowania miniatur i transkodowania wideo może wymagać dużych zasobów, co wpływa na wydajność serwera NAS. W związku z tym podczas tworzenia kopii zapasowych zdjęć Synology Photos jednocześnie generuje miniatury, transkoduje wideo i przesyła je wraz z oryginalnymi plikami do serwera NAS. Po zakończeniu przesyłania plików serwer NAS nie musi już powtarzać tych czynności oszczędzając tym samym zasoby dla innych zadań.

Poprawa szybkości i trafności rozpoznawania obiektów

W dzisiejszych czasach większość smartfonów wyposażona jest w procesor neuronowy (NPU), aby przyspieszyć zadania uczenia maszynowego. Podczas tworzenia kopii zapasowych zdjęć aplikacja Synology Photos wykorzystuje mobilny procesor NPU do zadań rozpoznawania obiektów przed wysłaniem wyników z powrotem do serwera NAS. Dzięki temu serwer NAS może skupić się na klasyfikacji obiektów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia pamięci na serwerze NAS. Wszystkie zdjęcia są poddawane procesowi standaryzacji przy użyciu interpolacji dwuliniowej w celu zmniejszenia skali obrazów i normalizacji ich rozmiaru i formatu tak, aby uzyskać optymalne wyniki rozpoznawania.

Ikony wskazują na poprawę wydajności rozpoznawania obiektów w aplikacji Synology Photos w porównaniu z Synology Moments.

Ikony wskazują na poprawę wydajności rozpoznawania obiektów w aplikacji Synology Photos w porównaniu z Synology Moments.

Proces lokalny i 100% własności danych

Opracowując oparte na sztucznej inteligencji modele rozpoznawania obiektów, zespół uczenia maszynowego Synology priorytetowo traktuje prywatność użytkowników. Dane pozyskane za zgodą użytkownika są wykorzystywane wyłącznie do modeli szkoleniowych i w całości pozostają w urządzeniu użytkownika. Dzięki niezawodnym środkom ochrony prywatności, Synology Photos pozwala użytkownikom aktywnie przyczyniać się do ulepszania modelu opartego na sztucznej inteligencji, zapewniając jednocześnie pełną własność i kontrolę nad swoimi danymi.

Maksymalizacja wydajności tworzenia kopii zapasowych

Aby oszczędzać czas pracy baterii, większość mobilnych systemów operacyjnych po określonym czasie wymusza zakończenie działania aplikacji w tle, w tym zadań tworzenia kopii zapasowych. Aby zapewnić nieprzerwane i bezpieczne tworzenie kopii zapasowej zdjęć, Synology Photos wykorzystuje trzy mechanizmy:

Zadania w tle

Synology Photos wykorzystuje mechanizm systemu mobilnego zadań w tle do wykonywania zadań tworzenia kopii zapasowych zdjęć w tle, gdy telefon jest ładowany.

Powiadomienia push w tle

Operacje w tle w mobilnych systemach operacyjnych są nieprzewidywalne i mogą nie być zawsze stabilne. Aby rozwiązać ten problem, Synology Photos wdraża mechanizm powiadomień push w tle. Zaplanowane powiadomienia push wysyłane są do aplikacji, zapewniając regularne wykonywanie zadań tworzenia kopii zapasowych w tle, nawet jeśli użytkownik nie otworzył aplikacji przez dłuższy czas.

Tryb pierwszoplanowej kopii zapasowej

Podczas wykonywania kopii zapasowych dużej liczby zdjęć kopie zapasowe wykonywane w tle mogą nie być wystarczająco wydajne. W takich przypadkach zaleca się włączenie trybu pierwszoplanowej kopii zapasowej, gdy telefon jest bezczynny. Pozwala to aplikacji Synology Photos na wyłączenie ekranu i wykonanie kopii zapasowych na pierwszym planie. Jest to wydajny sposób aby utworzyć kopię zapasową dużej liczby zdjęć w krótszym czasie.

Aplikacja Synology Photos służy do zapewnienia uproszczonej obsługi! Wszystko to dzięki niezawodnemu przeglądaniu zdjęć na urządzeniach mobilnych oraz usługom przetwarzania i tworzenia kopii zapasowych. Zespół Synology Photos dokłada wszelkich starań, aby pokonywać problemy techniczne związane z łącznością sieciową i mobilnymi systemami operacyjnymi. Dzięki aplikacji Synology Photos użytkownicy mogą wygodnie przechowywać, zarządzać, udostępniać i powracać do swoich uwiecznionych wspomnień.

Odkryj Synology Photos już dzisiaj!