Przechowywanie, dzielenie i ochrona danych w dowolnym miejscu, dzięki połączeniu rozwiązania Ctera i IBM

Izraelska firma Ctera Networks, oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu kompleksowe zabezpieczenia danych z serwerów i stacji roboczych oraz korporacyjnych rozwiązań synchronizacji i współdzielenia danych, nawiązała współpracę firmą IBM, liderem rozwiązań IT dla biznesu, w obszarze rozwoju w wzajemnej współpracy w zakresie rozwiązań chmurowych i backupu.

W ramach współpracy nastąpiła pełna integracja rozwiązań „Ctera Cloud” oraz „IBM Bluemix” i ”IBM Cloud Storage”. Celem tego połączenia jest dostarczenie przedsiębiorstwom i dostawcą usług bezpiecznej i kompletnej platformy do przechowywania i ochrony  danych, w postaci jednego i ekonomicznego rozwiązania. Kluczowe cechy rozwiązania Ctera Cloud i „IBM Bluemix”:

  • dowolny wybór infrastruktury IBM: prywatna, publiczna, hybrydowa
  • rozwiązanie umieszczone za firewall aby zagwarantować 100% bezpieczeństwa i prywatności
  • szyfrowanie end-to-end i generowanie prywatnych kluczy
  • możliwość przekształcenia swojej infrastruktury w model dostawcy usług
  • centralne zarządzenie tysiącami użytkowników, biur i firm
  • ochrona serwerów ulokowanych w chmurze