Seagate i QNAP wprowadzają IronWolf Health Management do serwerów QNAP NAS!

Dzięki współpracy Seagate i QNAP, można osiągnąć jeszcze większą niezawodność systemu. Rozwiązanie IHM Seagate IronWolf Health Management (IHM) zwiększa niezawodność systemu QNAP QTS 4.3.5 NAS, wyposażając go w trzy szczególne funkcje: prewencję, interwencje i odzyskiwanie danych.

Oprogramowanie IronWolf Health Management zapewnia te trzy aspekty konserwacji obsługiwanym dyskom twardym IronWolf oraz IronWolf Pro1, 2. Dzięki oprogramowaniu IHM, które działa w popularnych systemach operacyjnych serwerów NAS, można zapobiec wpływowi zakłóceń zewnętrznych na stan serwerów NAS lub dysków, proaktywnie interweniując i sporządzając kopię zapasową danych, gdy system powiadomi o takiej konieczności, a w razie katastrofalnej awarii skorzystać z najlepszych w branży usług ratowania i odzyskiwania danych. Oprogramowanie monitoruje warunki takie jak temperatura, wstrząsy, drgania, ciągłość połączeń i integralność sygnałów oraz monitoruję  krytyczne parametry stanu dysku związane z przesyłaniem danych, wydajnością, możliwością odczytu i zapisu oraz ogólną niezawodnością. Dostęp do oprogramowania IHM jest możliwy za pośrednictwem systemu operacyjnego NAS.

Wykraczając daleko poza możliwości tradycyjnych narzędzi diagnostycznych w zakresie inteligentnej analizy kondycji dysków, wbudowane kompleksowe oprogramowanie do analiz i odzyskiwania danych dostępne w ramach IronWolf Health Management regularnie sprawdza setki parametrów dysków, a następnie automatycznie wykrywa, wygasza i błyskawicznie rozwiązuje problemy. Ponadto, ponieważ IHM jest rozwiązaniem natywnym, wbudowanym w system QNAP QTS NAS, w razie potrzeby klienci mogą niezwłocznie skorzystać z realizowanych w laboratoriach firmy Seagate usług odzyskiwania danych Rescue.

„Bardzo cieszymy się ze współpracy z Seagate, która zaowocowała integracją IHM z QNAP NAS” — powiedział Ripple Wu, menedżer ds. produktów z firmy QNAP. „Teraz oprócz korzystania ze standardowych atrybutów i narzędzi S.M.A.R.T. użytkownicy serwerów QNAP NAS mogą bardziej kompleksowo monitorować prewencyjnie dyski IronWolf. Jesteśmy przekonani, że IHM przyczyni się do podtrzymania maksymalnej sprawności serwerów QNAP NAS”.

Oprogramowanie IHM jest zintegrowane z systemem operacyjnym serwera NAS, w którym umożliwia użytkownikowi zaplanowanie i sprawdzenie w dowolnej chwili wyniku każdego skanowania. System operacyjny serwera NAS przechowuje dziennik, przy użyciu którego można śledzić trendy i określać stan dysków na podstawie wyników działania oprogramowania IHM.

Kody błędów i zalecenia

Oprogramowanie IronWolf Health udostępnia listę kodów błędów oraz czynności zalecanych w celu rozwiązania problemów. Poniższa tabela zawiera zalecenia dotyczące poszczególnych kodów.

Kod wyjściowy Wynik testu Działanie zalecane w celu rozwiązania problemu
100 Powiadomienie Wykryto nietypowo wysoką temperaturę pracy. Upewnij się, czy otwory wentylacyjne z tyłu nie są zablokowane, i spróbuj obniżyć temperaturę otoczenia.
101 Powiadomienie Wykryto problemy z połączeniem na serwerze NAS i na złączu dysku twardego. Upewnij się, czy dysk twardy jest prawidłowo zamontowany w obudowie lub wnęce dysku, a wnęka jest prawidłowo zamontowana w serwerze NAS. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej serwera NAS.
102 Powiadomienie Wykryto nadmierny wstrząs fizyczny dysku twardego. Upewnij się, czy dysk twardy i serwer NAS są umieszczone na stabilnej powierzchni. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej serwera NAS.
105 Powiadomienie Wykryto nadmierne drgania. Upewnij się, czy serwer NAS jest umieszczony na stabilnej powierzchni. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej serwera NAS.
106 Powiadomienie Wykryto nadmierną liczbę zdarzeń resetowania hosta. Upewnij się, czy dysk twardy jest prawidłowo zamontowany w obudowie lub wnęce, a następnie wyłącz i ponownie włącz zasilanie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej serwera NAS.
≥ 200 Ostrzeżenie Oprogramowanie IHM wykryło pewne błędy i automatycznie uruchomione zostało skanowanie SMART. Jeśli skanowanie się nie powiedzie, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Seagate.

1. Funkcje IronWolf Health Management mogą podlegać zmianom.
2. Dostarczane pamięci NAS mogą się różnić pod względem kompatybilności z oprogramowaniem IronWolf Health Management. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym firmy Seagate

Źródło: Seagate