QVR Pro – profesjonalna kontrola wideo na serwerze NAS

Do monitoringu wideo potrzeba wydajnego i funkcjonalnego rejestratora, który będzie zapisywał nagrania, a także pamięci masowej, gdzie można je przechowywać. To wcale nie muszą być dwa różne urządzenia.

Oprogramowanie QVR Pro integruje zaawansowane funkcje monitoringu wideo IP z serwerem QNAP NAS, zapewniając m.in. środowisko zapisu oddzielone od systemu operacyjnego QTS, możliwość rozbudowy pamięci oraz elastyczne zarządzanie pamięcią masową i nagraniami. Dzięki nowemu rozwiązaniu można wykorzystać serwer QNAP NAS jako w pełni funkcjonalne, profesjonalne centrum systemu monitoringu wizyjnego – bez potrzeby inwestowania w specjalistyczny, dodatkowy wideorejestrator.

Zintegrowany tryb monitorowania

QVR Pro współpracuje z systemami Windows i Mac, a także QNAP HD Station, a przy użyciu oprogramowania klienckiego można na wielu różnych urządzeniach końcowych śledzić na żywo rejestrowany obraz i odtwarzać nagrania. QVR Pro Client upraszcza też przepływ pracy w nadzorze wideo i umożliwia sprawne zarządzanie jego regułami.

Tworząc QVR Pro, specjaliści z QNAP zdecydowali się na radykalne odświeżenie tradycyjnego podejścia do nadzoru wideo. Zintegrowany tryb monitorowania umożliwia bowiem jednoczesne śledzenie obrazu z kamer na żywo i odtwarzanie zarejestrowanego wcześniej materiału. QVR Pro Client obsługuje wielokanałowe monitorowanie w jednym widoku i pozwala szybko odtworzyć materiały z minimalnym czasem buforowania.

Dzięki ujednoliconemu interfejsowi użytkownika QVR Pro przełączanie się między różnymi trybami monitoringu jest szybkie i łatwe, a nadzór wideo  staje się wygodny i wydajny. Można zsynchronizować wszystkie kanały monitorowania w tym samym widoku. Tak aby jednocześnie prezentowane były nagrania z tego samego momentu – wystarczy go wskazać na osi czasu.

Proporcje wyświetlania kanałów można zmieniać, łatwo dopasowując wygląd interfejsu do wymagań konkretnego użytkownika lub potrzeb danej firmy. Oczywiście do dyspozycji są też domyślne układy interfejsu.

Pełna automatyzacja i bezpieczeństwo danych

Funkcja wyboru rejonu zapewnia precyzyjne monitorowanie wskazanego obszaru w zasięgu konkretnej kamery (zarówno w trybie podglądu na żywo, jak i odtwarzania). Bez dodatkowych licencji można definiować i powiększać wiele takich miejsc w widoku ogólnym. Z kolei mechanizm Qdewarp umożliwia użytkownikom przeglądanie nagrań dokonanych przy użyciu kamery „rybie oko” w standardowych proporcjach i parametrach (bez modyfikowania oryginalnego nagrania).

QVR Pro oferuje poza tym rozbudowane funkcje zarządzania incydentami – wysyła powiadomienia ze zrzutami ekranu oraz klasyczne alerty w formie komunikatów SMS i e-mail. Użytkownik może sam definiować zdarzenia oraz związane z nimi reguły, łącząc wiele różnych incydentów i wyzwalanych przez nie działań. Może to być np. uruchomienie określonych kamer w celu rozpoczęcia nagrywania, aktywowanie urządzeń alarmowych lub wysyłanie powiadomień do odpowiednich osób. W rezultacie QVR Pro pracuje jako w pełni automatyczne rozwiązanie nadzoru wideo.

Użytkownikom urządzeń QNAP NAS rozwiązanie QVR Pro zapewnia niezależne od systemu QTS środowisko do nagrywania materiału wideo z kamer monitoringu. Firma, która z niego korzysta, ma też pełną kontrolę nad tym, co, gdzie i jak jest zapisywane. Oprogramowanie obsługuje wiele wolumenów oraz typów kopii zapasowych, dzięki czemu rejestrowane dane są bezpieczne. Jeśli cała przestrzeń dyskowa NAS zostanie wykorzystana, można ją łatwo rozbudować, np. używając obudów rozszerzających.

Dostępne w centrum aplikacji QTS oprogramowanie QVR Pro (obecnie w wersji beta) obsługuje w fazie testów do 124 kanałów monitorowania. Ze wszystkich można korzystać bez konieczności posiadania licencji. Oficjalne wydanie QVR Pro będzie oferować bezpłatne licencje na kanały i modemy QNAP NAS.

Źródło: CRN.PL