QNAP prezentuje dwurdzeniowe NAS-y TS-251A oraz TS-451A, wyposażone w port USB QuickAccess i obsługę wideo 4K

Tajpej, Tajwan, 16 sierpnia, 2016 – QNAP® Systems poinformował dziś o wprowadzeniu na rynek nowych serwerów NAS – dwuzatokowego modelu TS-251A oraz czterozatokowego TS-451A. Urządzenia wyposażono w unikalny port USB QuickAccess, umożliwiający podłączenie ich bezpośrednio do komputera za pośrednictwem portu USB 3.0, co pozwala na wygodny dostęp plug and play do plików zapisanych na dyskach NAS-a (z maksymalną prędkością 100 MB/s). W połączeniu z funkcjami NAS i iSCSI SAN zapewnia to użytkownikowi kompletne rozwiązanie storage – do backupu danych, synchronizacji i zdalnego dostępu. Dwa porty Gigabit LAN pozwalające na osiągnięcie transferu na poziomie 211 MB/s, a także odtwarzanie i transkodowanie wideo 4K oraz zestaw aplikacji multimedialnych czynią modele TS-x51A idealnymi NAS-ami dla fotografów oraz fanów multimediów.

W urządzeniach z serii TS-x51A zastosowano najnowsze dwurdzeniowe procesory Intel® Celeron® 1.6GHz (do 2.48 GHz w trybie burst), wykonane w 14-nm procesie produkcyjnym i cechujące się niskim TDP (6 watów), a także 2GB/4GB dwukanałowej pamięci DDR3L-1600 RAM (z opcją rozbudowy do 8GB). Nowości mają również dwa porty Gigabit Ethernet i obsługują wspierane sprzętowo szyfrowanie AES-NI (co pozwala na osiągnięcie transferów na poziomie 205.14 MB/s, przy jednoczesnym pełnym szyfrowaniu woluminu AES-NI).

“Port USB QuickAccess jest kluczową nowością w serii TS-x51A. Pozwala on na bezpośrednie połączenie pomiędzy NAS-em a komputerem z Windows®/ Mac® i wygodne przesyłanie plików” – wyjaśnia Jason Hsu, Product Manager QNAP. “Dzięki temu użytkownicy mogą wygodnie i szybko podłączyć komputer do NAS-a, skonfigurować go po zakupie, a później w codziennej pracy sprawnie uzyskiwać dostęp do plików przechowywanych na jego dyskach. Nowe modele to przyjazne dla użytkownika, wydajne NAS-y, wyposażone w ogromny zestaw przydatnych aplikacji” – dodaje Jason Hsu.

Seria TS-x51A jest połączeniem innowacyjnych rozwiązań sprzętowych oraz programowych. VJBOD (Virtual JBOD) pozwala na rozszerzenie pojemności nowych NAS-ów o niewykorzystane zasoby dyskowe innych NAS-ów firmy QNAP (możliwe jest również podłączenie do urządzeń klasycznych obudów rozszerzających – UX-800P oraz UX-500P). Linux Station pozwala użytkownikom TS-x51A na uruchomienie systemu operacyjnego Ubuntu® i korzystanie z bogatego archiwum aplikacji, a także tworzenie rozwiązań IoT (Internet Rzeczy) i bezpiecznej prywatnej chmury łączącej cechy rozwiązania storage oraz IoT.

Modele z serii TS-x51A wykorzystują system operacyjny QTS 4.2.2, wyposażony w zestaw przydatnych narzędzi do pracy i rozrywki. Hybrid Backup Sync łączy w jednej aplikacji zadania związane z backupem, odtwarzaniem i synchronizacją danych, ułatwiając w ten sposób tworzenie backupu i ochronę danych. QTS Storage Manager jest dostępnym z poziomu web narzędziem do wykonywania i przywracania migawek (do 256 migawek na wolumen/LUN). Qsirch to z kolei pełnotekstowa wyszukiwarka, umożliwiająca błyskawicznie przeszukiwanie zasobów NAS-a i znalezienie dowolnych plików (aplikacja obsługuje m.in. pliki .eml). Dzięki Virtualization Station użytkownicy mogą uruchamiać na TS-x51A maszyny wirtualne z systemami Windows, Linux®, UNIX® oraz Android™, zaś Container Station integruje “lekkie” technologie wirtualizacyjne LXC i Docker®, a także oferuje QIoT Containers, umożliwiające użytkownikom szybkie tworzenie aplikacji IoT i wykorzystanie NAS-a QNAP jako prywatną platformę IoT.

Ale seria TS-x51A to dużo więcej niż potężne i łatwe w obsłudze NAS-y – urządzenia oferują również bogate funkcje multimedialne. Użytkownicy mogą podłączyć je za pośrednictwem HDMI do telewizora czy innego ekranu i korzystać z wideo 4K UHD oraz swojej kolekcji multimediów przechowywanej na NAS-ach. Dzięki aplikacji OceanKTV oraz gnieździe 3.5 mm microphone jack i wyjściu liniowemu urządzenia z serii TS-x51A można też wykorzystać jako system karaoke.

Specyfikacja

Dwurdzeniowy procesor Intel® Celeron® 1.6GHz (do 2.48 GHz w trybie burst), 2GB/4GB dwukanałowej pamięci DDR3L-1600 RAM (z opcją rozbudowy do 8GB); 2x port Gigabit RJ45; 1x port USB 3.0 Micro-B QuickAccess; 1x port HDMI-out; 1x port 3.5 mm microphone jack (tylko dynamiczne mikrofony); 1x port 3.5 mm Line-out audio jack (do użytku ze wzmacniaczem).

Dostępność

Nowe modele TS-251A and TS-451A są już dostępne. Więcej informacji o urządzeniach oraz innych produktach QNAP na stronie sklepqnap.pl

 

Kontakt

biuro@blog.storageit.pl

Źródło: QNAP.COM

Szybkie przełączanie w przypadku awarii

Systemy NAS

Na rynku znajdują się 2 rodzaje systemów NAS z dwoma kontrolerami o wysokiej dostępności (HA). Jeden z nich pracuje w trybie active-active [aktywny-aktywny, a drugi – ac­tive-standby [aktywny-gotowość]. Powodem, dla którego szefowie IT wybierają systemy NAS z podwójnymi kontrolerami, jest wymóg braku lub ze­rowa tolerancja dla przestojów usługi. Wiele przedsiębiorstw i aplikacji wymaga wysokiej dostępności i wszystko sprowadza się do poziomu ich tolerancji.

Tryb Active-standby (active-passive) zwykle potrzebuje dwóch identycznych serwerów NAS połączonych ze sobą za pomocą kabla Ethernet o przepustowości 1 Gb dla sygnału synchronizacji (Heartbeat) i duplikacji danych. Tryb Active-stand­by wymaga dłuższego czasu przełączania, co oznacza dłuższe RTO (czas odtworzenia procesu). Urządzenie pasywne zawiera kopie lustrzane danych i oczekuje na przejęcie funkcji urządzenia aktyw­nego w sytuacji jego awarii.

Uzasadnienie teoretyczne

Aby wspierać tryb active-active dla podwójnego kontrolera, firma Qsan Technology dużymi nakła­dami opracowała własne silniki wysokiej dostęp­ności – QHE (Qsan HA engine) dla wirtualnych ad­resów IP, globalnej przestrzeni nazw, mechanizmu cache mirroring i modułów transferu wejścia/wyj­ścia na poziomie bloków/plików.

Qsan Technology
qsan zfs

Po uwzględnieniu powyższych kwestii ogólny schemat blokowy budowy wygląda następująco: między dwoma kontrolerami wymieniane są dane transferu pulsowego i komunikacji międzyproce­sowej (mirroring cache, transfer wejścia/wyjścia na poziomie bloków, transfer wejścia/wyjścia na po­ziomie plików) za pomocą magistrali PCI-Express na tylnej ściance.

Właśnie dlatego tryb active-active przewyższa tryb active-standby.

QHE

Jak zmierzyć rzeczywisty czas przełączania w przypadku awarii?

Rzadko się zdarza, by producent NAS ujawnił prawdziwą wartość. Czas przełączania definiu­jemy jako przestój usługi doświadczany na urzą­dzeniach klienckich i aplikacjach. Usługa CIFS w środowisku Windows do generowania obcią­żenia korzysta z typowej aplikacji do tworzenia kopii zapasowych, w sposób ciągły działających jako klient uzyskujący dostęp do NAS. Do moni­torowania połączeń CIFS w Menedżerze Zadań Windows używa się licznika ruchu. Czas prze­łączenia jest mierzony długością płaskiej linii w liczniku ruchu. Zawsze zakładamy najgorszy scenariusz, w którym współdzielony katalog na­leży do kontrolera, który właśnie odłączamy. Po­niższy zrzut ekranowy przedstawia proces prze­łączania trwający około 18 sekund. To oznacza, że RTO wynosi 18 sekund. Funkcja „Ping” powra­ca prawie w tym samym momencie, w którym aplikacja do tworzenia kopii zapasowej wzna­wia kopiowanie plików.

przelaczanie w przypadku awarii

Aplikacja do tworzenia kopii zapasowych będzie próbowała uzyskać dostęp do współdzielonych zasobów NAS do momentu przekroczenia limitu przeznaczonego na to czasu. Domyślny limit wynosi około 60 sekund.

W bieżącym rozwiązaniu active-active na czas przełączenia wpływa kilka czynników, takich jak: czas konfiguracji przeznaczony na procedurę przełączania, liczba puli pa­mięci, liczba jednostek logicznych (LUN) oraz czas montowania/odmontowywania współdzielonych katalogów. Kluczowym czynnikiem jest liczba jednostek logicz­nych (LUN) w systemie NAS. Przetwarzanie zmiany przynależności jednostek logicz­nych między kontrolerami przypomina pchanie ciężkich drzwi, wykonanie tego za­dania wymaga więcej zasobów i czasu. W praktyce mierzymy czas przełączania dla różnych liczb jednostek logicznych, aby dać szerszy pogląd na wzrost czasu przełą­czania w miarę dodawania do systemu coraz większej liczby jednostek logicznych.

Dlaczego ciągle używacie pamięci NAS w konfiguracji active-standby, która wy­maga całych minut na przełączanie? Wasze firmy i aplikacje są w tym czasie nara­żone na ryzyko. Qsan TrioNAS LX HA zapewnia czas przełączenia znacznie poniżej progu 1 minuty, aby dać Wam najlepszą ochronę, jaką można kupić za pieniądze.

wykres-przelaczanie